Úřední deska
Kominík
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Nařízení města Milevska- záměr zadat zracování lesní hospodářské osnovy
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018
Letní vyvážení popelnic
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018
Stočné r. 2019
Placení poplatků 2019
Upozornění - ořezy stromů
Výsledky komunálních voleb
GDPR - Oznámení, pověřenec
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
Sběrný dvůr Bernartice
Ověřování podpisů a listin
Czech POINT v Borovanech