Úřední deska
Oznámení KÚ Jihočeského kraje
Oznámení - SDH Borovany
Volba prezidenta České republiky - informace
Veřejná vyhláška - Úřad městyse Bernartice
Oznámení občanům - EG.D. a.s.
Oznámení občanům - kontejner na biodpad
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o přerušení elektrické energie 21.10.22
Info Českého telekomunikačního úřadu
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Milostivé léto II
Volby 2022 informace
Komunální volby - počet členů zastupitesltva
Porovnání položek k výpočtu cen stočné za rok 2021
Celoroční vyvážení popelnic
Poplatky za rok 2022
Ořezy dřevin - elektrické vedení
Zájemci o dřevo
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Katalog sociálních služeb ORP Milevsko
GDPR - Oznámení, pověřenec
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
Sběrný dvůr Bernartice
Rozpočtový opatření SOM
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Vyhláška-převzetí LHO na MěÚ Milevsko pro vlastníky lesů
Ověřování podpisů a listin
Czech POINT v Borovanech
Úřední deska - archiv změn