Úřední deska
Nabídka prodeje chovných kuřic
Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče
Nabídka - Havelka Uhelné sklady
Oznámení - kominík
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2024
Rozhodnutí - povolení výjimky
Oznámení - Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení - povolenky na ryby
Dotazníkové šetření - Plánování rozvoje sociálních služeb pro občany ORP Milevsko
Oznámení - kontejner na BIO ODPAD
Poplatky na rok 2024
Komunikační služba MUNIPOLIS
Opatření obecné povahy č. 1/2023, vydává výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého a jelce jesena
Oznámení - smlouvy na vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace
Opatření obecné povahy č. 1/2023
Pozvánka na ustavující zasedání OZ v Borovanech dne 20.4.2023
Výsledky mimořádných voleb do OZ obce Borovany 25.3.2023
Informace - volby 25.3.2023
Informace - povolenky na chytání ryb
Uložení dřevního odpadu
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem Borovany
Prezentace domu pro seniory - Bernartice
Informace o počtu a sídlo volebních okrsků - komunální volby Borovany
Veřejné hlasování pořadí volebních stran
Výsledky hlasování volby prezidenta ČR 2 kolo Borovany
Poděkování Tříkrálová sbírka Borovany
Výsledky hlasování - volba prezidenta 1. kolo
Dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19.

Studentka navazujícího magisterského studia realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ Prosí občany o vyplnění přiloženého dotazníku.


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Hlasování volby prezidenta - COVID
Informace pro voliče o době a místě konání voleb prezidenta republiky ČR
DP FINAL Jihočeský kraj
Informace FÚ Milevsko - DNV
Pozvánka na novoroční pochod 2023
Poplatky na rok 2023
Oznámení o omezení LPS Milevsko
Pozvánka na zasedání OZ
Pozvánka Honebního společenstva Bernartice
Oznámení Městyse Bernartice
Oznámení - SDH Borovany
Volba prezidenta České republiky - informace
Veřejná vyhláška - Úřad městyse Bernartice
Oznámení občanům - EG.D. a.s.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Oznámení o přerušení elektrické energie 21.10.22
Info Českého telekomunikačního úřadu
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Milostivé léto II
Volby 2022 informace
Komunální volby - počet členů zastupitesltva
Porovnání položek k výpočtu cen stočné za rok 2021
Celoroční vyvážení popelnic
Poplatky za rok 2022
Ořezy dřevin - elektrické vedení
Zájemci o dřevo
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Katalog sociálních služeb ORP Milevsko
GDPR - Oznámení, pověřenec
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
Sběrný dvůr Bernartice
Opatření obecné povahy č.1/2023, výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousatého a jelce jesena.
Informace o hlasování - COVID

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid


Informace volby prezidenta - COVID

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid


Informace o hlasování - COVID

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid


Informace volby prezidenta - COVID
Informace volby prezidenta - COVID

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid


Informace volby prezidenta - COVID

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid


Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Vyhláška-převzetí LHO na MěÚ Milevsko pro vlastníky lesů
Ověřování podpisů a listin
Czech POINT v Borovanech
Úřední deska - archiv změn