Úřední deska
Úprava úředních hodin - nouzový stav
Postup při podezření na koronavirus
Mimořádný zpravodaj 18.3.2020
Koronavir - důležité
Mimořádná opatření uzavření škol
Mimořádná opatření rušení akcí
Katalog sociálních služeb ORP Milevsko
Poplatky v roce 2020
Zájemci o dřevo
Zimní vyvážení popelnic
Ořezy stromů pod vedením e-on
Veřejná vyhláška
Nařízení města Milevska- záměr zadat zracování lesní hospodářské osnovy
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018
Výsledky komunálních voleb
GDPR - Oznámení, pověřenec
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
Sběrný dvůr Bernartice
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Ověřování podpisů a listin
Czech POINT v Borovanech