Úřední deska
Pozvánka- valná hromada Honebního společenstva
Sbírka nepotřebných věcí - Diakoni Broumov
Dražební vyhláška
Poplatky v roce 2020
Dražební vyhláška
Zájemci o dřevo
Zimní vyvážení popelnic
Ořezy stromů pod vedením e-on
Veřejná vyhláška
Nařízení města Milevska- záměr zadat zracování lesní hospodářské osnovy
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018
Výsledky komunálních voleb
GDPR - Oznámení, pověřenec
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
Sběrný dvůr Bernartice
Ověřování podpisů a listin
Czech POINT v Borovanech