Úřední deska

Dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19.

Studentka navazujícího magisterského studia realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ Prosí občany o vyplnění přiloženého dotazníku.

Dotazník se skládá z 15 otázek a jeho časová náročnost je cca 5 minut.
 
Odkaz je - https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/informovanost-obcanu-jihoces/
Stačí kliknout na zelené tlačítko „Vyplnit“.

Vyplněním pomůžete studentce Šárce úspěšně dokončit diplomovou práci.