Usnesení ZO
Usnesení zastupitelstvo 9.8.2019
Usnesení ze zastupitelstva 28.6.2019
Usnesení zastupitelstvo 13.5.2019
Usnesení z veřejného zastupitelstva 20.3. 2019