Projekty

Grant Jihočeského kraje

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Borovany v roce 2020 dotaci ve výši 53.000 Kč z programu Neinvestiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava střechy hasičské zbrojnice Borovany