Projekty

Rekonstrukce a odbahnění MVN k. ú. Borovany u Milevska

Rekonstrukce a odbahnění MVN k. ú. Borovany u Milevska


Výstavba chodníků Borovany 2020

Výstavba chodníků Borovany


Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy bývalé školy. Podpořeno z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
pro rok 2020Rekonstrukce střechy


Výměna svítidel veřejného osvětlení

Podpořeno z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022Výměna svítidel veřejného osvětlení


Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje

Obec se zapojila do dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje na roky 2022-2024Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje


Oprava fasády kulturního domu -

Oprava fasády kulturního domu - 5. etapa. Podpořeno z dotace Pragramu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021Oprava fasády kulturního domu -


Grant Jihočeského kraje

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Borovany v roce 2020 dotaci ve výši 53.000 Kč z programu Neinvestiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava střechy hasičské zbrojnice Borovany