Projekty

Výstavba chodníků Borovany 2020

Výstavba chodníků Borovany

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy bývalé školy. Podpořeno z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
pro rok 2020Rekonstrukce střechy