Projekty

Výstavba chodníků Borovany 2020

Výstavba chodníků Borovany


Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy bývalé školy. Podpořeno z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
pro rok 2020Rekonstrukce střechy


Oprava fasády kulturního domu -

Oprava fasády kulturního domu - 5. etapa. Podpořeno z dotace Pragramu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021Oprava fasády kulturního domu -


Grant Jihočeského kraje

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Borovany v roce 2020 dotaci ve výši 53.000 Kč z programu Neinvestiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu "Oprava střechy hasičské zbrojnice Borovany