Obec Borovany

O obci

Historie obce

Borovany jsou zmiňovány již v roce 1219 jako vladycké sídlo. Zprávy o vsi ze starších dob jsou ale velmi kusé a neúplné. Zdá se, že Borovany patřily původně k Bernartickému panství a jen jednou, před 16.stoletím, se staly samostatným statkem. Proto byl osud Borovan často spojen s osudy Bernartic.
Roku 1399 po smrti Kunráta z Bernartic se jeho dva synové – Buzek a Petr- nazývali vladyky z Borovan. Právě oni tady pravděpodobně vystavěli pevné tvrze. Po husitských válkách patřil borovanský dvůr majiteli Bernartic Mikuláši Krchlebovi, ves patřila Podolcům z Podolí.
Roku 1477 koupil Burjan z Lažan Bernartice a spojil Borovany pod jednu správu. Od poloviny 16.století byl borovanským pánem Adam Bechyně z Lažan, který postavil třetí tvrz. Jeho vnuk Oldřich prodal Borovany v roce 1623 řádu jezuitů. Když přešel borovanský statek do držení jezuitů, obsahoval borovanský dvůr, pivovar, mlýn, ovčín, vápenici, polovinu Bernartic se dvěma krčmami, Rakov a poplužní dvůr v Podolí.
Za třicetileté války ( 1618-1648) obec velmi trpěla.
V pamětní knize bernartického kostela je zápis, že roku 1620 byli všichni sedláci v Borovanech zabiti od vojáků, protože se jim postavili na odpor se zbraní v ruce. Jejich statky pak zůstaly dlouho pusté. V soupisu z roku 1657 stojí, že „skoro celá obec leží pustá a zkažená“. V polovině 17.století žilo v šesti chalupách 26 osob, dalších deset patřilo ke dvoru a 5 osob ke mlýnu. O sto let později bylo ve vsi 11 usedlostí, z toho 4 chalupníci, 2 hospodáři a 5 sedláků. Měli na 80 ha polí, téměř 100 ha pastvin a 17 ha lesa. Pro všechny byla robota stanovena na 148 dní v roce.

Archeologické nálezy
V lese Jahodinská poblíž hájovny Soví se nachází velká skupina slovanských mohyl orientovaných v řadách od východu k západu. Ještě na počátku 20.století jich archeolog Josef Ladislav Píč napočítal kolem stovky, ale do současnosti se dochovala necelá čtyřicítka. V letech 1894-1895 a v roce 1903 jich J. L. Píč prozkoumal osm.

Škola
Školou náležely Borovany nejdříve do Bernartic. Když měla borovanská obec roku 1877 přispět na školu v Bernarticích částkou 3.000 zlatých, usneslo se zastupitelstvo obce, že zřídí vlastní školu. Zemská školní rada žádosti vyhověla a hned začala stavba jednotřídní školy, která byla po různých obtížích dokončena až roku 1881. Náklad na ni činil 13.386 korun. Budova byla postavena proti rybníku, uprostřed návsi, na pozemku čp.22. Prvním úředně jmenovaným učitelem byl Václav Nový. 1.ledna 1885 byla škola rozšířena na dvoutřídní.

Tvrze
V Borovanech stávaly tři tvrze.
Na místě, kde se dnes rozkládá ves, stávala na výšině nad Borovanským rybníkem tvrz. Byla zbořena teprve roku 1867, když stavení s celým statkem vyhořelo. Při bourání zdí byl objeven výklenek uvnitř zdiva, kde byla nalezena zazděná lidská kostra.. Nález vyvolal tehdy velký rozruch. Podle odborníků náležela kostra mladému děvčeti, které se stalo obětí středověké pověry a bylo při stavbě zazděno do základů, aby se tvrz stala nedobytnou a pevnou. Když byla tvrz rozbourána, byly na jejím místě vystavěny dva statky. Na místě staré budovy stojí usedlost čp.29.
Tam, kde ústí Borovanský potok do Borovanského rybníka, je vysušený rybník Hrádek. Na obou stranách u rybníka stávaly ve 14.století dvě tvrze. Menší stávala na skalnatém ostrohu západně od kostela sv.Rosalie a jmenovala se Hrádek. Byla dobře opevněna rybníkem, hlubokým příkopem i valem. Tvrziště má rozměry asi 15 m délky a 6 m šířky. Kusy cihel, škváry a popel, které zde byly vykopány, potvrzují, že hrádek kdysi shořel. Podle tvaru tvrze se usuzuje, že byla založena buď ve 13.století nebo nejpozději ve 14.století. Ale už v 16.století bylo tvrziště zarostlé lesem a této výšině i rybníku se již tehdy říkalo na Hrádku.
Na druhé straně rybníka nad samotou zvanou Hrádecký, stávala druhá tvrz. Na západní straně byla chráněna rybníkem, na ostatních stranách byla obehnána hlubokým a širokým příkopem, opevněným dřevěnou ohradou. Délka tvrze činila asi 25 m, šířka asi 15 m. Na vyšší části tvrziště stávala asi věž.

Obyvatelstvo
Borovany měly roku 1930  81 popisných čísel a 425 obyvatel. Obyvatelstvo se tehdy živilo hlavně polním hospodářstvím. Do roku 1926 zde byly dva hostince, později dokonce tři. Roku 1907 zde byla založena Čtenářsko-ochotnická jednota „Herites“, roku 1895 Sbor dobrovolných hasičů.
.

O obci


Vítá vás Obec Borovany u Milevska
V Jihočeském kraji, Česká republika

Leží kolem Velkého Borovanského rybníka něco přes 2 km jižně od Bernartic. Na katastru o výměře 637 ha je obklopena od východu rozsáhlými lesy, které se jmenují Hemery a Soví. podle Augusta Sedláčka vznikl název obce podle borů, které obklopovaly starou osadu. Obyvatelé této osady se jmenovali Borované a tak vzniklo i jméno obce.
Zveme Vás k prohlídce našich stránek

V současné době je v naší obci 101 čísel popisných, trvale obydlených domů je 75, ostatní jsou rekreační chalupy. Žije zde asi 220 obyvatel.
V rámci katastru obce zde hospodaří na pozemcích Zemědělské družstvo Bernartice, z podnikatelské oblasti se nachází v obci katr . 
V provozu je obchod, pohostinství a kulturní dům, kde jsou pořádány plesy, zábavy i diskotéky.
Je zde  fotbalové hřiště a hřiště na volejbal nebo nohejbal.
Škola , školka , pošta a lékař jsou v nedalekých Bernarticích. Autobusové spojení je odsud na Písek, Milevsko a Bechyni.

 

Vesnice roku 2011

Obec Borovany - 3. nejlepší obec Jihočeského kraje roku 2011.


Vážení spoluobčané,

je nám velkou ctí oznámit, že jsme se v soutěži Vesnice roku 2011 v kraji umístili na 3.místě.
Pro naši malou obec je to velké ocenění.

Dnes je: 23.08.2019

Svátek slaví: Sandra

aktuality

Aktuality

Nabídka nových zajímavých knih v naší knihovně
více
Usnesení zastupitelstvo 9.8.2019
více
Odpověď, povinné informace dle 106/99 Sb
více
Rozpočtové opatření č. 7/19
více
Soutěž Jihočeská vesnice roku 2019
Slavnostní vyhodnocení se konalo ve vítězné obci Čejetice. Naše obec získala "Zlatou cihlu" za dodatečné zhotovení pomníku padlým z 1. světové války.
více
Benátská noc
více
Rozpočtové opatření SORP
více
Usnesení ze zastupitelstva 28.6.2019
více
Rozpočtové opatření č. 6/19
více
Kniha 800 let
více
Územní plán - elektronická aplikace
více
Návrh závěrečného účtu za r. 2018 SOM
více
Rozpočtové opatření č. 5/19
více
Nařízení města Milevska- záměr zadat zracování lesní hospodářské osnovy
více
Usnesení zastupitelstvo 13.5.2019
více
Schválený závěrečný účet za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.4/19
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2018
více
Letní vyvážení popelnic
více
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3/19
více
Usnesení z veřejného zastupitelstva 20.3. 2019
více
Stočné r. 2019
více
Rozpočtové opatření č.2/19
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/19
více
Oznámení o zveřejnění 2019 SORP
více
Placení poplatků 2019
více
Zprávičky 2018
více
Schválený rozpočet r. 2019
více
Schválený střednědobý výhled
více
Upozornění - ořezy stromů
více
Barborky v Borovanech
více
Návrh střednědobého výhledu SOM
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Svazek SOM
více
Jednací řád zastupitelstva obce
více
Výsledky komunálních voleb
více
Mimořádný zpravodaj
více
GDPR - Oznámení, pověřenec
více
Odpověď na žádost o informace dle 106/99
více
Poskytnutí informací dle 106/1999
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtové změny - SOM
více
TJ-fotbal - jarní rozpis
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů dle zák.č. 250/2000
více
Zprávičky 2017
více
Odpověď na žádost o info dle 106
více
Svěcení nové hasičské stříkačky 2017
více
Benátská noc 2017
více
Odpovědi na žádosti o informace dle 106
více
Informace ve smyslu zák. e. 106/1999 Sb 22.3. 2017
více
Odpověď na žádost o informace dle 106
více
Výroční zpráva o poskytování informací 2016
více
Úmrtí amerického astronauta E.A. Cernana
více
Poskytnutí informací dle zák.106/1999
více
Zprávičky 2016
více
3. místo v soutěži Strom roku
Borovanský dub se umístil na krásným 3. místě v soutěži strom roku 2016. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali sbírat hlasy a použité mobily.
více
Pouť u Rozárky 2016
více
Borovanský dub -finalista v soutěži Strom roku 2016
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Praktický lékař Bernartice-ordinační hodiny
více
Zprávičky 2015
více
Zprávičky 2014
více
Benátská noc 2014
více
Zprávičky 2013
více
Video z návštěvy komise Jihočeské Vesnice roku 2014
více
Geoportál
více
Sběrný dvůr Bernartice
více
Zprávičky 2012
více
Knihovna
více
Obecní vyhláška č.2/2012
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Zprávičky 2011
více

Kniha "Povídání o Rozárce"

Knihu si můžete zakoupit na OÚ Borovany, Kniha \


anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (88%)
88%
Ne
odpověď Ne (12%)
12%

Chytrý portál