Poražení starých lip a vysázení nových na návsi

Poražení starých lip a vysázení nových na návsi