Vesnice roku 2013

Vesnice roku 2013

Návštěva hodnotící komise. Děti předvedly divadelní pohádku Neposlušní andělé. Obdrželi jsme čestné uznání za příkladnou práci s dětmi. Slavnostní vyhodnocení bylo ve vítězné obci Chelčice.