Soutěž Vesnice roku 2012

Soutěž Vesnice roku 2012

Návštěva hodnotící komise. Slavnostní vyhodnocení ve vítězné obci Řepice. Naše obec dostala čestné uznání za podporu ochotnického divadelního spolku.