Návštěva amerického astronauta E.Cernana

Návštěva amerického astronauta E.Cernana

Dne 20.6. 2008 nás navštívil americký astronaut E.A. Cernan, jeho prarodiče z matčiny strany pocházeli z Borovan.