Zajímavosti

Vesnice roku 2011

Obec Borovany - 3. nejlepší obec Jihočeského kraje roku 2011.


Vážení spoluobčané,

je nám velkou ctí oznámit, že jsme se v soutěži Vesnice roku 2011 v kraji umístili na 3.místě.
Pro naši malou obec je to velké ocenění.


Benátská noc 2014


Pouť u Rozárky 2016

 


Úmrtí amerického astronauta E.A. Cernana

V roce 2008 navštívil naši vesnici, rodiště jeho prarodičů z matčiny strany. Fotky níže ve fotogalerii.Úmrtí amerického astronauta E.A. Cernana

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-01-17-eugene-cernan.docx 29.2 Kb

Benátská noc 2017

https://youtu.be/_TSmx8Jy3ko


Svěcení nové hasičské stříkačky 2017

https://youtu.be/kSr2CAIOtF8


Co jsme dělali v roce 2019-2022

https://vimeo.com/722092774


Borovany z nebe

3 fotografie, podržte levou myší a točte (360 stupňů)

 

<iframe loading="lazy" src="https://www.travelvirtual.eu/?embed_page=4760" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen width="100%" height="400"></iframe>

 


Stavění májky

http://www.stream.cz/uservideo-519402/520954-majka-2010-borovany-na-pisecku


Borovanský masopust 2010

http://www.stream.cz/uservideo-459787/460170-masopust-obec-borovany-pisek


Geoportál

http://geosense.cz/geoportal/borovany-pisek/


Video z návštěvy komise Jihočeské Vesnice roku 2014


Borovanský dub -finalista v soutěži Strom roku 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
062d2d1cbce5136f798d83c4fedd3c16.jpg 389.1 Kb

Barborky

Tradice Barborek

Den před svátkem sv.Barbory, tedy 3. prosince, chodívaly dříve na vesnicích v našem okolí Barborky. V dnešní době se tato tradice udržuje zřejmě už jen v Borovanech. Předchůdkyně dnešních Barborek nosívaly bílé šaty, dlouhé rozpuštěné vlasy a zakrytý obličej. V ruce držely větvičku, kterou hrozily dětem, jež se nechtěly modlit a neposlouchaly. Spolu s Barborkami chodíval také anděl, který měl za úkol rozdávat dětem jablka, ořechy i sladkosti. Všichni zpívali a vyzývali k modlitbám. Naše dnešní Barborky se od svých předchůdkyň trochu liší, neboť s nimi nechodí anděl ani nezpívají a nemodlí se , ale rozdávají hodným dětem balíčky se sladkostmi. V porovnání s pekelnými čerty, který chodí o pár dní později, jsou Barborky hodné, ba dokonce nebeské.
Barborky


Kaplička svaté Rozálie


Poutní kostelík sv. Rozálie se nachází mezi obcemi Bernartice a Borovany v údolí lesa Mladého. Tato barokní stavba z konce 17.století patří sice oficiálně k Bernarticům, ale od Borovan je k tomuto poutnímu místu jen pár metrů. Původně velice malá kaplička byla později rozšířena, několikrát opravena, až dostala svoji dnešní podobu. Návštěvám turistů se začal kostelík těšit především po zřízení turistických stezek a dnes patří k hojně navštěvovaným místům v okolí. Navíc se zde každoročně v půli července koná již tradiční pouť, při které mají návštěvníci možnost prohlédnout si také interiér této stavby.
Na místě, kde dnes stojí kostelík, byl v roce 1680 založen hřbitov. Tehdy zuřil v Čechách mor, který si vyžádal velké množství obětí a bernartický hřbitov již k pohřbívání nestačil. Tehdy zde jezuité nechali vystavět kapli ke cti sv.Rozalie a sv.Karla Boromejského. Oba byli patrony proti moru.
O vzniku kapličky se vypráví pověst, která říká, že v roce 1674 přepadli v lese na cestě mezi Bernarticemi a Bechyní dva vojáci mladou dívku Alžbětu Andělovou z Bernartic. Když se dívka bránila, vsypali jí do očí písek. Byli zahnáni dvěma sedláky. Dívka ale oslepla a živila se žebrotou. Když se jednou vracela z Borovan do Bernartic, slyšela známý hlas. Ten jí řekl, že na tomto místě budou mnozí pohřbeni, že bude zasvěcena Bohu a že sem budou putovat četná procesí. Když to vyprávěla v Bernarticích, byla terčem posměchu. Zda je pověst pravdivá, nezjistíme, ale podstatné je, že kostelík je dodnes velmi oblíbeným a navštěvovaným místem.

Kaplička svaté Rozálie


Významná osobnost

 

Astronaut A.E.Cernan
V Borovanech, na místě bývalé školky (dnes budova OÚ) bydleli jeho předkové (rodiče  z matčiny strany Cihlářovi).
Dne 3.června 1966 se v lodi GEMINI 9A dostala na oběžnou dráhu Země dvojice Thomas Patten Stafford a Eugene Andrew Cernan.. Vyzkoušeli manévrování a přiblížení k cílovému tělesu, nepodařilo se jim však pro technickou závadu spojení dvou umělých tělese vesmíru. V odpoledních hodinách 5. června vystoupil Cernan, připoután sedm a půl metru dlouhým lanem, na 130 minut z kabiny, aby vyzkoušel autonomní manévrovací řízení. Práce mimo kabinu byla neobyčejně namáhavá. Po 44 obězích Země ve výškách 161 a 275 kilometrů přistála loď GEMINI s velmi cennými poznatky po třech dnech a 21 minutách ve 14,00 hod SEČ u Bahamských ostrovů, asi tři kilometry od letadlové lodi WASP.
V roce 1972 se osmatřicetiletému Cernanovi splnil sen všech astronautů dvacátého století: přistání a pobyt na Měsíci. Loď APOLLO 17 s sebou vezla i zařízení pro rádiové sondování Měsíce až do hloubky jeden a půl kilometru. 10. prosince 1972 se loď dostala na oběžnou dráhu Měsíce. Celkem uskutečnili tři pracovní vycházky po měsíci.
O svých zážitcích z pobytu na Měsíci Cernan později řekl : „Když se na Měsíci díváte dolů na Zemi, vidíte od pólu k pólu, přes oceány a světadíly. Jste ohromen a v tu chvíli si uvědomíte, že musí být Někdo větší než my, kdo dal dohromady tuto malou část vesmíru, kterou jsem mohl privilegovaně vidět několik dnů. Naše Země, tato hvězda, kterou nazýváme naším domovem, je prostě tak nesmírně krásná, že nemohla vzniknout náhodou. A já v to skutečně vroucně věřím!“

Návštěva astronauta u nás
V roce 2007 navštívil Borovany spolu se svou vnučkou Aschley z doprovodu generálního ředitele Národního muzea Praha Michala Lukeše. Návštěva byla uvítána podle tradice chlebem a solí od dětí oblečených v krojích. V kanceláři obecního úřadu  se zapsal do pamětní knihy. Po velkém množství podpisů všem přítomným občanům, ochutnal naše koláčky a štrúdl, které znal od své babičky z Čech. Poté společně se svou vnučkou zasadil lípu před budovou obecního úřadu.Společně s místními spoluobčany došel až k hospodě u rybníka, kde nasedl do kočáru s koňmi a vyrazil směrem k Rozárce. Byl to pro nás zážitek, na který nikdy nezapomeneme. Fotky z návštěvy naleznete v naší fotogalerii. 

 Astronaut A.E.Cernan