Spolky

TJ-fotbal - jarní rozpis

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cci06042018.jpg 1337 Kb

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota, která  u nás aktivně funguje ,byla založena v roce 1963. Dekret na založení původně jen kopané byl podepsán čtrnácti místními zájemci. Zpočátku začínal fotbal na obecních „drahách“ u lesa občasnými přátelskými zápasy s okolními vesnicemi. Později obec poskytla prostor U křížku, kde bylo vybudováno fotbalové hřiště.
Po postavení kulturního domu, ve kterém se pořádalo mnoho společenských akcí, si sportovci mohli dovolit nejenom autobus ale i jiné hráče. Tato skutečnost se také odrazila ve výsledcích a v roce 1974 postoupilo mužstvo do okresu.
Kabiny a ostatní potřebné zázemí začali budovat postupně od roku 1977 třikrát. Poslední úprava proběhla v roce 2003. Místní sportovci pořádají sportovní plesy, dětské karnevaly a nejrůznější akce pro děti.
Podrobnosti a aktuality najdete na webových stránkách  borovany.webnode.cz


Sbor dobrovolných hasičů


Sbor dobrovolných hasičů byl v Borovanech založen v roce 1895 z podnětu řídícího učitele Jana Pelikána. Od roku 1899 náležel do hasičské župy Bernartice a okolí. V roce 1934 byl hasičský sbor posílen o družstvo žen.
V roce 1924 byla vystřídána obecní kovárna , která sloužila k uskladnění stříkačky, za  hasičskou zbrojnici u rybníka, v roce 1974 byla pak otevřena nová požární zbrojnice, která slouží hasičům dodnes
V současné době má hasičský sbor 78 členů, z toho 16 žen a 9 dětí.
Členové sboru se zúčastňují okrskových soutěží , pořádají soutěž o pohár starosty a tradiční hasičské plesy.
V roce 2005 při 110. výročí založení sboru byl posvěcen nový prapor hasičského sboru.
U této příležitosti se konal historicky první sraz rodáků a přátel obce Borovan.